มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต.

5

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย       ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประกอบอาหารปรุงสำเร็จ นำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทุกภัยในขณะนี้

โดย ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขา ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีรับมอบ โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนจิตอาสา 904 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ยังเป็นประธานเปิดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ต่อไป

อย่างไรก็ตามการเปิดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 โดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมระยะเวลา 5 วัน ซึ่งจะผลิตอาหารวันละ 5,000 กล่อง รวมทั้งสิ้น 25,000 กล่อง จากองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เป็นผู้ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน

เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่ ประสบกับสถานการณ์อุทกภัย ภายใต้การบริหารจัดการครัวที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ รวมถึง ผู้ประกอบอาหารแต่งกายตามมาตรฐาน สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ อีกทั้งมีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อีกด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here