มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

6

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปมอบให้ นางสาวพารินธร แซ่บั้ง  ผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่ที่ 10 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา เข้าร่วมในพิธี พร้อมมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น  

นางเสมอ นามวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัย บ้านพักอาศัยของนางสาวพารินธร แซ่บั้ง อายุ 46 ปี หมู่ที่ 10 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง ได้นำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุ จนเพลิงสงบลง ในเวลา 15.40 น. บ้านพักอาศัยซึ่งบ้านชั้นเดียวและทรัพย์สินเสียหายทั้งหลัง ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง ได้เข้าสำรวจความเสียหายเบื้องต้น รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 60,000 บาท ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง จะได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ เพื่อให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ในโอกาสนี้ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วย

ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here