มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบไออุ่น พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

1

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่  นางสาวพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย  นำทีมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ โรงเรียนสินแร่สยาม และโรงเรียนบ้านห้วยผาก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ผ้าห่ม นมถั่วเหลือง ขนม กระบอกน้ำ รองเท้าฟองน้ำ เจลแอลกอฮอล์ แก่เยาวชน มอบให้  รวม 2 แห่ง รวมเยาวชน จำนวน 710 คน  รวมมูลค่าเป็นเงิน 180,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคณะครูและนักเรียนแต่ละแห่งร่วมในพิธี และบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

โดยเมื่อระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบ “ภัยหนาว” ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่  น่าน  พะเยา เชียงราย   นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ สกลนคร ลพบุรี เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร  ขอนแก่น ชัยภูมิ กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร รวม 4 ภาค 40 จังหวัด รวมผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 47,000 ชุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 29 ล้านบาท โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยมูลนิธิฯ / สมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว เป็นโครงการที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินการต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 60 ปี รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรชีวิต ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”  ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

ภาพ-ข่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here