มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตาผู้ประสบอัคคีภัย บริเวณถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

3

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ / หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์  นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 33 ครอบครัว 105 คน  ณ บริเวณถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งรายครอบครัว และรายบุคคล และในส่วนของมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี โดย นางจินตนันท์ สดศรีสุวรรณ ประธานมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเงินสด 24 ครอบครัว ครอบครัวละ 10,000 บาท  รวมงบประมาณการช่วยเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 615,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

โดยมีนายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมจิตรา ศานติศิรา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here