มุกดาหาร เปิดเป็นทางการแล้วด่านมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เข้าออกสะดวกเหมือนก่อนโดวิด19ระบาด

4

ที่ด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต อยู่ที่บ้านสงเปือย ตำบลบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหารได้เปิดเป็นทางการแล้วหลังปิดมานานกว่า 2 ปีจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ขณะนี้สำนักงานนายกรัฐมนตรีมีแนวทางแนะนำเกี่ยวกับมาตรการเปิดด่านพรมแดนในการเข้า-ออก สปป. ลาว และมาตรการผ่อนผันภายในประเทศ ในระยะมีการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

เห็นชอบให้มีการผ่อนผันการเข้า-ออก เปิดด่านสากลทุกด่าน สำหรับพลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศ อนุญาตให้พลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับ สปป. ลาว สามารถเดินทางเข้า สปป. ลาวได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับพลเมืองของบรรดาประเทศที่ไม่มีสัญญายกเว้นวีซ่าต้องขอวีซ่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ให้ตรวจ ATK ภายใน 48 ชม. ก่อนเดินทางออกจากประเทศปลายทาง เมื่อถึง สปป. ลาว แล้ว จะไม่มีการตรวจโควิด-19 ทุกช่องทางการเข้าประเทศ ผู้ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ปกติ โดยไม่เรียกร้องให้มีการตรวจโควิด-19 ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อถึง สปป. ลาว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามา สปป. ลาว กรณีมีการติดเชื้อโควิด-19  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตนเอง อนุญาตให้ใช้ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เข้า-ออก สปป.ลาว ดังเช่นช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ได้ ให้กระทรวง องค์การเทียบเท่า และองค์การปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้เปิดสถานบันเทิงและร้านคาราโอเกะ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ด้านนางพงษ์ลัดดา สังข์ทอง นักท่องเที่ยวไทย ชาวจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า หลังจากดูข่าวที่ทางการ สปป.ลาว ประกาศเปิดเมือง และหลังจากนั้นทางแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ก็ได้ประกาศเปิดด่านให้ประชาชนสองฝั่งโขงข้ามไป – มา จึงได้จัดทำเอกสารประกอบด้วย พาสปอร์ทไวรัสโควิด 19 (ขอได้ที่ สสจ.ในถิ่นที่อยู่) หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (หรือ 3 เข็ม ตามประเทศปลายทางประกาศใช้) การขอทำบอเดอร์พาสสำหรับการผ่านแดน (หน้าด่านมุกดาหารมีเปิดบริการ) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ การเดินทางข้ามไป สปป.ลาว ที่ด่านมุกดาหารนับว่ามีความสะดวกมากๆ ก็รู้สึกตื่นเต้นบ้างเนื่องจากไม่ได้พบญาติมาเป็นเวลานานกว่า 2 ปีคิดถึงมากจึงพากันเดินทางมาข้ามไปเยียมญาติวันเปิดด่านวันแรกเลยโดยบรรยากาศเปิดด่านเป็นวันแรกจากรถโดยสารระว่างประเทศมุกดาหาร-สะหวันนะเขตนำผู้โดยสารข้ามฝั่งจำนวน 2 เที่ยวซึ่งเป็นชาวไทยข้ามไปมีจำนวน 80 คนส่วนรถโดยสารระว่างประเทศจากฝั่งสะหวันนะเขตนำผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวลาวข้ามมามี 1 เที่ยวมีผู้โดยสารชาวลาวข้ามมาจำนวน 40 คน.

ภาพ-ข่าว นิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ มุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here