มุกดาหาร อำเภอดงหลวง ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3

ที่ ศาลาประชาคมบ้านแก่งนาง ม.13 ต.กกตูม นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาขาการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ (30 ชม.)

 ซึ่งเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกให้แก่เป้าหมายในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

โดยมี ผู้แทน ผอ.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร หน.ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ใหญ่บ้าน บ.แก่งนาง ม.13 สารวัตรกำนันตำบลกกตูม และวิทยากร ร่วมเปิดการฝึกอบรมฯ

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here