มุกดาหาร อำเภอดงหลวง ประชุมเชิงปฎิบัติการ

1

ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด บ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหารนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสภาองค์กรชุมชนเทศบาลกกตูม

โดยมี สวญ.สภ.กกตูม นายก ทต.กกตูม หน.ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ กำนันตำบลกกตูม ผญบ.ตำบลกกตูม และผู้นำองค์กรชุมชนร่วมในพิธีเปิดการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นายอำเภอดงหลวง ได้บรรยายพิเศษ “การทุจริตส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร”

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here