มุกดาหาร สคร10 หนุน อปท มุกดหาร จัดการบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูลฯ

4

นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการพัฒนาความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขกิบาลแลระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์   เนื่องด้วยในวันนี้มี 2 เรื่อง เรื่องแรก สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ในตับ โดยเฉพาะคนภาคอีสาน พยาธิใบไม่ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุข ในภาคอีสานเยอะมาก อัตราการเพิ่มก็สูง สูงขึ้นทุกปีอย่างหนึ่งที่จะตัดวงจรตรวยนี้ได้คือ การกินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ กินร้อนทำให้พยาธิมันสุก แต่วงจรอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ในปลา พยาธิใบไม่ในตับเชื้อจะอยู่ในปลา คนอีสานหลายพื้นที่นิยมกินดิบ กินดิบทำให้มีพยาธิได้ อีกหนึ่งก็คือ รถสูบสิ่งปฎิกูลส่วนใหญ่ก็ไม่มีที่ทิ้ง พอไปสูบบ้านชาวบ้านมาก็เอาทิ้งหัวไร่ปลายนา และก็ไปลงที่ปลา  ในวันนี้กลุ่มเป้าหมายคือ อปท. ทำบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูลอย่างถูกระบบ ก็สามารถทำให้เชื้อพยาธิมันตาย และก็สิ่งปฎิกูลทั้งหมดสามารถไปทำเป็นปุ๋ย เป็นอะไรได้หลายอย่าง ซึ่จะมีตัวอย่างที่ อปท.ไร่ขี ของอำนาจเจริญ

ภาพ-ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา  แสนวิเศษ //มุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here