มุกดาหาร รองนายก รมต. และ นอภ.ดงหลวง ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

2

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง/ผอ.ศป.ปส.อ.ดงหลวง พร้อมด้วย ผู้แทน ผกก.สภ.ดงหลวง ผู้แทน สวญ.สภ.กกตูม สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทน ผอ.รพ.ดงหลวง ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ปลัดอำเภองานป้องกัน และกำนันทุกตำบลร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยมี พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ศป.ปส.อ.ดงหลวง ได้กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการ ศป.ปส.อ.ดงหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ปปส.ภาค 4 ในวันที่ 10 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง ชั้น 2  เพื่อนำนโยบายและแนวทางตามข้อสั่งการในที่ประชุมดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอดงหลวงให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here