มุกดาหาร รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

2

นายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยารักษาโรค และเงิน จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้างร้าน สถานประกอบการ มูลนิธิ ชมรม องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน ในจังหวัดมุกดาหาร ที่นำมาบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พายุโพดุล และ พายุ คาจิกิ ในพื้นที่แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว ณ ห้องแก้วมุกดาชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมรับมอบและกล่าวขอบคุณ ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ที่ร่วมในการบริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือประชาชน แขวงสะหวันนะเขต ( สปป.ลาว)  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากสิ่งของอุปโภค บริโภค มีบริจาคเงินจำนวน 201,800 บาท   ดังนั้นจังหวัดมุกดาหารโดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร หรือ คณะกรมการ กรอ.จังหวัด จึงได้จัดวันรวมน้ำใจจังหวัดมุกดหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ขึ้นในวันนี้ ณ ห้องแก้วมุกดาชั้น 1 ศาลากลางมุกดาหาร เพื่อระดมปัจจัย และสิ่งของช่วยเหลือประชาชน แขวงสะหวันนะเขต สปป ลาว ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าว และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย – สปป.ลาว ( มุกดาหาร –สะหวันนะเขต )  ซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 15 ปี ในปี 2562 ให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นต่อไป..

ภาพ-ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา  แสนวิเศษ // มุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here