มุกดาหาร ชาวไทยกะโซ่ อ.ดงหลวง ประสบภัยหนาว

4

ขณะนี้ประชาชนหมู่บ้านเผ่าชาวไทยกะโซ่ ที่มีหลายหมู่บ้านมีบ้านเรือนอาศัยอยู่กลางป่าเขา ตำบลพังแดงตำบลหนองแคน บ้านมะนาว บ้านติ้ว บ้านนาหลักบ้านหนองหมู อ.ดงหลวง จ.มุกดาหารซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีอาชีพปลูกไร่มันสำปะหลัง และปลูกไร่อ้อยขายปีละครั้ง เพื่อดำลงชีวิตกำลังประสบภัยหนาว โดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุและเด็กเจอสภาพอากาศหนาวชาวบ้านต้องพาลูกหลานออกมาผิงไฟออกมานั่งผิงไฟให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นกอนไปโรงเรียนส่วมผู้สูงอายุบางส่วนได้เกิดเจ็บป่วยกันแล้ว โดยชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว กำลังรอคอยการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานภาครัฐให้เล็งเห็นความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับจากภัยหนาว

มุกดาหาร ชาวไทยกะโซ่ อ.ดงหลวง ประสบภัยหนาว อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนต้องออกมานั่งก่อกองไฟผิงคลายหนาวบริเวณหน้าบ้าน และ หลายครอบครัวออกมานั่งหน้ากองไฟ สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลกระทบให้ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อน ประสบภัยหนาวเนื่องด้วยในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี ที่ อ.ดงหลวง จะมีประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ห่างไกล มีสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรายล้อมไปด้วยป่าเขา ต้องต่อสู้กับอากาศที่หนาวเหน็บ โดยมีเพียงอุปกรณ์กันหนาวสภาพเก่า เพื่อใช้ในการปกป้องความหนาวเย็นของอากาศ โดยเฉพาะเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ผ้าพันคอฯ แม้ที่ผ่านมา จะมีองค์กรและหน่วยงานราชการต่าง ๆยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือด้วยการนำเสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาวไปแบ่งปันแต่ก็ยังไม่เพียงพอ.

ภาพ-ข่าว นิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ มุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here