มาตรการใหม่คุมโควิดแม่ฮ่องสอนหวังลดผู้ติดเชื้อรายวัน

3

ที่ห้องประชุมอาคาร ศว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรย่า 2019 หรือ โควิด 19 ได้ปรับระดับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่สีเหลือง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นี้

รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าการเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือ covid free setting ตามนโยบาย สุขภาพดี วิถีไทย ในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการประเมินตนเอง 445 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 436 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 9 7.9 ซึงเบื้องต้นได้มีการขัดหาร ATK จำนวน 5000 ชุด เพื่อเน้นการตรวจเชิงรุกสำหรับการดำเนินการตามมาตรการ covid free setting

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์และประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้ว ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม เพื่อคนอยู่บ้านปลอดภัย ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ โดยยืนยันว่าผู้เสียชีวิตจากโรค covid-19 ร้อยละ 80 ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว การรณรงค์ฉีดวัดซีนในเด็กอายุระหว่า 5-11 ปี ซึ่งมีกว่า 1 หมื่นคนที่ผู้ปกครองยังไม่อนุญาตให้บุตรหลานมาฉีดวัดซีน ทั้งนี้จะได้สร้างความรู้ความเข้าใจต่อไป ขณะเดียวกันก็จะมีการรณรงค์การฉีดวัดซีนในพื้นที่ 4 อำเภอ ที่ยังมีผลการฉีดวัดซีน น้อย ประกอบด้วย สบเมย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และปาย ในกลุ่มเปราะบาง กลุ่ม 608 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มประชากรต่างด้าวขณะเดียวกันที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคชุมชนเพิ่มเติมกรณีพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่อำเภอปายและอำเภอขุนยวม

อย่างไรก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบในหลักการที่จะมีการปรับหลักเกณฑ์การลดระดับให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง จะมีการเพิ่มจำนวนการจัดกิจกรรมจาก 500 คนเป็น 1000 คน และร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถบริโภคเครื่องดื่มภายในร้านอาหารได้ แต่จำกัดเวลา จนถึงเวลา 23.00 น.เท่านั้น ทั้งนี้คงต้องรอการประกาศคำสั่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่งก่อน

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here