มาตรการการช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสงครามรัสเซีย-ยูเครน

4

มาตรการการช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ต่อเนื่องจากการติดเชื้อโควิด19 สำนักงานประกันสังคมต้องการที่จะเข้ามาช่วยเหลือโดยการลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสมทบ “ประกันสังคม” วันนี้เรื่องราวที่ชัดเจน ข้อสงสัยที่จะถูกคลี่คลาย ข้อมูลที่ถูกต้อง จะอยู่ในครอบครัวประกันสังคมนี้ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here