มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดงาน U2T for BCG Fair @ YRU โชว์

7

 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม U2T for BCG Fair @ YRU โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และ ผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 64 ตำบล วิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวน 7 ตำบล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 ตำบล ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่โครงการประจำตำบลทั้งประเภทบัณฑิตและประชาชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรม U2T for BCG Fair @ YRU  จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา) และการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโครงการกับหน่วยงานภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายจากตำบล จำนวน 64 ตำบล  การแสดงศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ การแสดงดนตรีสดจากวงดนตรี  Darkness Huso  Star เวทีแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน U2T for BCG และเวทีเจาะความสำเร็จโครงการเด่น//

ภาพ-ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here