มหกรรมสานพลังสร้างสุข โฮมสุขอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

มหกรรมสานพลังสร้างสุข โฮมสุขอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมสานพลังสร้างสุข “โฮมสุขอีสาน ครั้งที่ 2” โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายเพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทันตแพทย์กวี  วีระเศรษฐกุล  ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8  อุดรธานี ดำเนินการเสวนาโดย  นายนพภา พันธุ์เพ็ง รองประธาน กขป. เขต 10 อุบลราชธานี แพทย์หญิงดวงสุดา ดาวเศรษฐ์  ประธานคณะทำงานวิชาการกลาง แพทย์หญิงดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ประธานคณะทำงานวิชาการกลาง นายวีระพล เจริญธรรม ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสานพลังการพัฒนา และขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ เชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ปัญหา จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ต่อแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการนำไปสู่ แนวทางการแก้ปัญหา ของภูมิภาคอีสาน และเพื่อติดตาม ผลการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ของเขตพื้นที่ ในภูมิภาคอีสาน ทั้งที่ดำเนินการ ผ่านเครื่องมือ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และเครื่องมืออื่นๆ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) องค์กรภาคีเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ แกนนำเครือข่ายเชิงประเด็น องค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว : วชิร คำสืบ อุดรธานี

แทก
แสดงเพิ่มเติม

บทความใกล้เคียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close