มรภ.อุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

0

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน                ๑ ศตวรรษ ราชภัฏอุดรธานี “ร้อยเรียง เปลี่ยนผ่าน สู่ความยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี 

ในโอกาสนี้ HUE Academy of Music ประเทศเวียดนาม ได้นำนักศึกษามาทำการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร 100 คน 100 ปี ราชภัฏอุดรธานี และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียง ให้มหาวิทยาลัย , ชมนิทรรศการ 100 คน 100 ปี ราชภัฏอุดรธานี , หนังสืออนุสรณ์ 100 ปี ราชภัฏอุดรธานี และ 100 ปี 100 ชุมชน ภัฏ ธ นา (UDRU Showcase)

สำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีทั้งภาควิชาการ รับฟังการเสวนา หัวข้อ “ใหม่เก่าเว่าเปลี่ยนผ่าน อธิการเว่าอนาคต” ถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้บริหารจากอดีตสู่ยุคปัจจุบัน , เสวนา “ส่องซอดราชภัฏอุดรธานี” ถ่ายทอดมุมมองของส่วนราชการระดับกระทรวงต่อมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายทิศทางการก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ , กิจกรรม Open House ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ , การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม , งานราตรีศิษย์เก่าคืนถิ่น , การเสวนาผู้เฒ่าเล่าความหลัง , ชมชิมช้อปผลิตภัณฑ์จากตลาดย้อนยุค 100 ปี , การแสดงพลุ 101 นัดเฉลิมฉลองก้าวสู่ศตวรรษใหม่ , การแสดงบอลลูนหลากสีประกอบแสงสีเสียง ,การแสดงโชว์พารามอเตอร์ และอื่นๆ จัดระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้งพื้นที่สามพร้าว และพื้นที่ในเมือง    ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีภารกิจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here