มนร. MOU พัฒนาผลิตมะพร้าวชายแดนใต้ สู่อุตสาหกรรม เพิ่มรายได้ให้กับชาวสวน

3

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทำพิธีลงนามลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ร่วมลงนาม MOU จากการที่บริษัทเทพผดุงมะพร้าวได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร​ในการผลิตต้นกล้ามะพร้าวที่มีคุณภาพโดยผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรจำนวนกว่า​ 6000 ต้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บริษัทเทพผดุงมะพร้าว มีความต้องการผลมะพร้าวเป็นจำนวนมากในการเข้าโรงงานการผลิต​ ซึ่งในขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการนำมะพร้าวเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม​ ทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นอีกหน่วยงานที่มีศักยภาพในการขยายพื้นที่และเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะร่วมกันในการขยายเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะพร้าวให้มีผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องพัฒนาพื้นที่ให้เกษตรกรมีความเข้าใจเข้าถึงกระบวนการในการปลูกมะพร้าวพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ยกระดับมะพร้าวเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี การพัฒนาการผลิตมะพร้าวชายแดนใต้อุตสาหกรรมถือเป็นมติร่วมกันในการที่จะพัฒนาการผลิตมะพร้าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีปริมาณและคุณภาพตามโรงงานอุตสาหกรรมต้องการและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยโดยทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวได้นำพันธุ์มะพร้าวจำน​วน​ 2500​ ต้นมอบให้ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จำน​วน​ 800​ ต้น​ปลูกในพื้นที่แปลงสาธิตของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในเนื้อที่​ 10​ ไร่​นอกจากนี้ทางบริษัทได้นำพันธุ์มะพร้าวมอบให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการในการผลิตมะพร้าว​ เพื่อนำไปปลูกในแปลงเกษตรของเกษตรกรต่อไป

ภาพ-ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here