มท.2 ลง จ.นราธิวาสตามสถานการณ์โควิด-19 และช่วยเหลือดูแลคนไทยในมาเลเซีย

1

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการช่วยเหลือดูแลคนไทยในประเทศมาเลเซีย ตามสิทธิที่ควรจะได้      และฝากให้ติดตามคนไทยในประเทศมาเลเซียที่ยังคงค้างอยู่มีจำนวนเท่าไร 

ขณะที่รัฐบาลไทยมีความห่วงใยและมีมาตรการช่วยเหลือในส่วนของสวัสดิการต่างๆที่บุคคลเหล่านี้พึงได้รับ  และจากการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเรียนไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือดังกล่าว สำหรับใช้เป็นค่าครองชีพในการดำรงชีวิตหากยังต้องอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยไม่ต้องเดินทางกลับเข้าประเทศไทย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านทางด่านพรมแดนธรรมชาติ เพื่อเลี่ยงการกักกัน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here