มท.2 ลงพื้นที่ยะลา ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี

5

 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะๆ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี บริเวณหมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ ต.บันนังสตา จ.ยะลา ความยาวรวม 575 เมตร ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมล้นตลิ่ง ไหลเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่และการกัดเซาะของกระแสน้ำ ในช่วงเกิดอุทกภัย

โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอบันนังสตา นายวีรพัฒน์ บุณฑริก โยธาธิการและผังเมืิองจังหวัดยะลา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ร่วมประชุมติดตาม วางแผน การบริหารจัดการน้ำ ช่วงเกิดอุกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี โดยมีการบรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยมี นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผอ.สำนักชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภเมืองยะลา และ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมาดูพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย หมู่ที่ 2 บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำได้รับผลกระทบจากมวลน้ำจำนวนมากล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง กรณีที่ทางเขื่อนบางลางระบายน้ำ รวมทั้งช่วงที่เกิดอุทกภัย ฝนตกหนักฤดูน้ำหลาก โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี ที่บ้านบันนังสตา เพื่อไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่บ้านเรือน และชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ โดยปีนี้การคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ น่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม พฤศจิกายน เป็นต้นไป จะเป็นช่วงมรสุม การเตรียมพื้นที่ เตรียมแผนป้องกันอุทกภัย ประชุมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรูณาการร่วมกันเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here