มทบ.37/ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัด ชป.กร.มทบ.37(ขุนภักดี) พบปะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงความสำคัญของวันฉัตรมงคล

3

พล.ต.ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผบ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 มอบหมายให้ ชป.กร.มทบ.37(ขุนภักดี) ร่วมกับ สัสดี อ.ดอยหลวง เข้าพบปะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงความสำคัญของวันฉัตรมงคล และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดยการลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม

และได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า ผบ.ทบ. มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดย ชป.กร.มทบ.37(ขุนภักดี)/ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ได้ดำเนินการและให้ความสำคัญแก่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ และพร้อมจะอยู่เคียงข้างให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะทหารจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนในทุกโอกาส ณ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จว.ช.ร.

ภาพ-ข่าว ณัตรวัฒน์ ลาพิงค์ จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here