มทบ.37 จัดพิธีปฐมนิเทศต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 (เชียงราย)

10

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ที่บริเวณลานผู้กล้า ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 ถนนหน้าค่าย อำเภอเมืองเชียงราย โดยทหารใหม่เข้ารับการฝึกจากหน่วยต่าง ๆ ที่หน่วยฝึกในมณฑลทหารบกที่ 37 และที่หน่วย ร.17 พัน 3 ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งหมด 273 นาย

โดยมุ่งเน้นให้ทหารใหม่ทุกนายได้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในแบบธรรมเนียมทหาร เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ให้มีความแข็งแรงอดทน มีทักษะการใช้อาวุธและบุคคลทำการรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารใหม่ จะต้องได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร ความมีระเบียบวินัย อันเป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งของทหารทุกนาย ตลอดทั้ง ปฐมนิเทศแนะนำเหล่าผู้บังคับบัญชาตลอดการใช้ชีวิตเยี่ยงทหารของชาติและประชาชน

ทัังนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ได้แนะนำเหล่าผู้บัญชาการ ทั้งที่ได้รับคำสั่งย้ายมาประจำการ และที่ประจำหน่วยในก่อนหน้า ประกอบด้วย พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พันเอก สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ท่านที่ 1 พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ท่านที่ 2 พันเอก สงบศึก วังแก้ว เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 3 พันเอก ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 37 พันเอก สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 37 พันเอก กิติพันธ์ เฮงสนั่นกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช พันโท ณัฐพล ณีวัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พันโท อาคม ภัทรเตชหิรัญ  ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 และพันเอก พัฒน์พิทักษ์ พันธุ์พิชญา สัสดีจังหวัดเชียงราย ตามลำดับ

ผบ.มทบ.37 กล่าวว่า ขอฝากข้อห่วงใยข้อคิด และสิ่งที่พึงปฏิบัติสำหรับน้อง ๆ ทหารใหม่ คือ ข้อควรปฏิบัติหรือยึดถือมี 4 ประการ คือ ทุกคนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด และทุกคนจะต้องสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวกัน ไม่กระทำผิดต่อระเบียบ วินัย ข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหาร และกฎหมายบ้านเมือง อีกทั้ง ทุกคนจะต้องรักและมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร รวมทั้ง ขอให้ทุกคนจงอดทน และตั้งใจรับการฝึกอบรมตลอดห้วงระยะเวลาของการฝึกในฐานะเป็นทหารใหม่ เพื่อจะได้เป็นทหารที่ดีของชาติและประชาชนต่อไป 

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์ จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here