มณฑลทหารบกที่ 39 – ภาคีเครือข่าย อำนวยความสะดวก การ ฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก

4

มณฑลทหารบกที่ 39 ผนึกกำลังกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้บริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานทางการแพทย์และที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ร่วมจัดกำลังพลถ้าจิตอาสาพระราชทาน, กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 39,  สารวัตรทหารจากกองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์

 ร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในการรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานทางการแพทย์และที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้🫕 มณฑลทหารบกที่ 39 ยังได้จัดรถครัวสนาม Royal Thai Army ตั้งประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ จำนวน 300 กล่อง แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภายใต้แนวคิด ‘ อาสาดูแลคุณในทุกช่วงเวลา ’ (Lifetime Health  Care for All) ด้วย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และยับยั้งวิกฤตการแพร่ระบาดระลอกใหม่  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอำนวยความสะดวก พบปะพูดคุย และมอบอาหารกล่องให้พี่น้องประชาชนที่มารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิค – 19  และให้กำลังใจดูแลกำลังพล ทหารจิตอาสา และบุคลากรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่าย ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564         

โรงพยาบาลสนามฉีดวัคซีน หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  แห่งนี้ เป็นจุดที่จัดขึ้นแทนโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วยชั้นที่ 1 (ใต้ดิน) เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ ในส่วนของชั้น 2 เป็นจุดพักคอยสำหรับญาติที่ติดตามผู้มารับบริการฉีดวัคซีน  และชั้นที่ 3 เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนประชาชน โดยชั้นที่ 3 นี้ ผู้เข้ารับบริการต้องผ่านจุดบริการย่อยอีก 8 จุด ตามลำดับ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 แห่ง ของจังหวัดพิษณุโลก  ที่จะให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมกัน

โดยกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง  จำนวน 5,787 คน ที่ผ่านการลงทะเบียนในระบบพิดโลกพร้อมและได้รับโทรศัพท์ติดต่อกลับจากโรงพยาบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ จุดบริการฉีดวัคซีน แห่งนี้  มี โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นหน่วยรับผิดชอบ  ซึ่งที่โรงพยาบาลสนามศรีวชิโชติ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก บุคลาการด้านการแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา  จำนวน กว่า 250 คน เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน ใน 8 ขั้นตอนสำหรับคนทั่วไป  ส่วนในรายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะใช้ One Stop Service เพื่อให้สะดวกที่สุด ซึ่งได้มีการกำหนดระบบการอำนวยการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในการให้บริการแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

 นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมรถวิวแชร์ พร้อมติดตั้งลิฟท์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ พร้อมจัดช่องทางพิเศษ One stop service เพื่อให้บริการโดยเฉพาะไม่ป่ะปนกับผู้รับบริการทั่วไป ส่วน มณฑลทหารบกที่ 39 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ได้ร่วมมือกันจัดเตรียมสถานที่ จุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งการแสดงจาก วงดุริยางค์ทหารบกมณฑลทหารบกที่ 39 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลายลดความวิตกกังวล

“เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมบริการ อำนวยความสะดวกประชาชน  เพราะการจะก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปได้จำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็วเพื่อป้องกันทั้งตัวเราเอง และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลไปจังหวัดพิษณุโลกนี้ มีมาตรฐานไม่ต่างจากในโรงพยาบาล เรามีบุคลากรทางการแพทย์เตรียมพร้อมดูแลสังเกตอาการ โดยคาดหวังว่าความร่วมมือกันระหว่าง มทบ.39 และ ภาคีเครือข่าย  ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถได้รับวัคซีนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ครั้งนี้ จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและสามารถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอีกครั้ง   ” พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39

เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 39  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดระบบการจราจร และการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการอย่างดี จัดให้มีการเดินรถวันเวย์ สำหรับผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก หรือ นั่งรถเข็น ญาติสามารถขับรถขึ้นมาด้านหนเหอประชุมได้ทันที มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรถเข็น และลิฟท์สำหรับยกรถเข็นขึ้นไปด้านบน และจะพาไปยังจุด ONE STOP SARVICE มีทหารจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่ 39 คอยอำนวยความสะดวกให้ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินสะดวก และกลุ่มเสี่ยง จะจัดลำดับให้มาลงทะเบียนชั้นล่างหอประชุมก่อน และจะทยอยเรียกขึ้นไปลงทะเบียน วัดความดันด้านบนเพื่อรอการฉีดวัคซีนตามลำดับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here