มณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสาอำนวยความสะดวกบริการประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid 19 ในพื้นที่จ.พิษณุโลก

9

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับได้เผยแพร่วีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงห่วงใยช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 เผยแพร่ให้กับผู้รับบริการการฉีดวัคซีนได้รับชม ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 2,160 คน

ส่วน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,600 คน

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here