มณฑลทหารบกที่ 38 ไอเดียสุดเจ๋ง จับมือกับ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

7

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  มอบหมายให้ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ส่งเสริมให้กำลังพลได้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพสำหรับดำรงชีพและดูแลครอบครัวให้มีความสุขและมั่นคง รวมทั้งเป็นการเสริมความรู้ที่หลากหลายให้กับกำลังพลสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมในวิชาอาชีพระยะสั้น ‘ ด้านการตัดแต่งผม ‘ จากอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เป็นระยะเวลาจำนวน 10 วัน ซึ่งมีกำลังพลให้ความสนใจเข้ารับการอบรมตัดผม จำนวน 18 นาย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

การอบรมหลักสูตรช่างตัดผมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังพลสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิชาชีพเสริมไปประกอบอาชีพช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งยังสามารถนำไปเป็นอาชีพ ส่งเสริมให้ครอบครัวมีรายได้   โดยกำลังพลทุกนายได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการฝึกอบรมครั้งนี้อย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจ ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here