มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล เข้าดำเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย อ.เมืองเชียงราย

2

 แผนกยุทธโยธามณฑลทหารบกที่ 37  จัดกำลังพลชุดช่างก่อสร้างพร้อมด้วยกำลังพล กองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เข้าดำเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัย

ให้แก่ นาง เยาวรัตน์ โชคดีศรีจันทร์ บ้านเลขที่ 263 หมู่ 2 บ้านฮ่องลี่  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในห้วงที่ผ่านมา โดยวันนี้ได้ดำเนินการยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ด, อุดปูนหัวเสา และมุงหลังคา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here