มณฑลทหารบกที่ 34 ระดมทหารจิตอาสา ยุทโธปกรณ์ ร่วมจังหวัดพะเยา กำจัดวัชพืชในกว๊านพะเยา พร้อมรับนักท่องเที่ยวหนาวนี้

3

มณฑลทหารบกที่ 34 จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมยุทโธปกรณ์ ให้การสนับสนุนจังหวัดพะเยา ดำเนินการกำจัดขนย้ายผักตบชวาไปในแหล่งน้ำกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และเปิดช่องทางการไหลของน้ำให้เกิดความคล่องตัวป้องกันการเกิดอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง โดยกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 34 ได้ช่วยกันลากจูงทุ่นและเก็บผักตบชวาจอก แหน ที่กระจายตามลำน้ำกว๊านพะเยา ทำให้บริเวณลำน้ำกว๊านพะเยา เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here