มณฑลทหารบกที่ 33 นำชุดช่างจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ชาวเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศล

2

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยสร้างให้แก่  นาง กมล สุโธ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 1/5 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นวันที่ 28 ปัจจุบันได้ทำการติดผนังบ้านติดผนังเชิงชาย และเทพื้นห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อย โดยกำหนดแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และส่งมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าว ภายในเดือนกันยายน 2565

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ 33 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสขึ้น  เพื่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here