มณฑลทหารบกที่ 310 นำทหารจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โบราณสถานศาลหลักเมืองสี่มหาราช

5

พลตรี  เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลของหน่วย  พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด

  และจัดรถบรรทุกน้ำในการฉีดทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่โบราณสถาน  ศาลหลักเมืองสี่มหาราช เป็นโบราญสถานที่สักกาละของคนใน จังหวัดตาก และผู้ที่เดินทางผ่านไปมา มีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลและความสะอาดสวยงาม ของพื้นที่ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here