มณฑลทหารบกที่ 310 กอ.รมน.จังหวัดตาก ร่วมประชาชนจิตอาสากลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม ปลุกแรงบันดาลใจ สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน

4

พลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 310 จัดกำลังพล ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก สนับสนุนประชาชนจิตอาสากลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม และผู้นำชุมชนบ้านคลองสัก ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว แบบขั้นบันได จำนวน 16 ฝาย โดยใช้วัสดุตามธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดตาก บริเวณป่าชุมชน บ้านคลองสัก หมู่ 1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ซึ่งการดำเนินการจะเป็นการปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังบรรเทาความแห้งแล้งของพื้นป่าชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากผืนป่าและแหล่งน้ำทางธรรมชาติได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่าที่สุด รวมถึงยังเป็นการบรรเทาภัยแล้ง และสร้างแนวกันไฟทางธรรมชาติ ส่งเสริมระบบนิเวศที่สมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกให้คงอยู่กับเราตลอดไป

มณฑลทหารบกที่ 310 น้อมนำแนวทางพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดีของประชาชน ต่อยอดในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนด้วยการปลุกแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม “ สร้างป่า รักษ์น้ำ สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายชะลอน้ำ ” จับมือกลุ่มจิตอาสา เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ต่างพร้อมใจกันร่วมสานต่อประราชปณิธานด้วยการนำองค์ความรู้ ศาสตร์พระราชา และหลักปฏิบัติของการสร้างฝายชะลอน้ำที่ได้จากการร่วมกิจกรรม ไปขยายผลสู่ความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง

ภาพ-ข่าว มณฑลทหารบกที่ 310

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here