ภูเก็ต – อลงกรณ์ พลบุตร เยี่ยมชมพร้อมสนับสนุนงานวิจัยในการเพาะพันธุ์กุ้งมังกร และการพัฒนาให้เป็นสินค้า Brand Ambassidor

2

ภูเก็ต – อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมพร้อมสนับสนุนงานวิจัยในการเพาะพันธุ์กุ้งมังกร และการพัฒนาให้เป็นสินค้า Brand Ambassidor ของจังหวัดภูเก็ต และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งมังกรในพื้นที่เขตอนุรักษ์กุ้งมังกร บริเวณเกาะทะนาน ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 50,000 ตัว
ขอบคุณโกดำ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here