ภาคเหนือ รณรงค์ฯ ให้ชาวเหนือลดการเผาป่า ป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

3

จากการติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะค่า PM 2.5 ,ค่า PM 10 และค่า AQI พบว่า คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดีถึงดีมาก เนื่องจากภาคเหนือตอนล่างมีการรณรงค์ลดการเผาวัสดุทางการเกษตร อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าคุณภาพต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติ    

ขณะที่ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ให้ความสำคัญกับการวางแผนปฏิบัติการบิน เพื่อเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบก กองทัพอากาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ เพื่อปฏิบัติการควบคุมไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ  นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง 17 จังหวัด ติดตามสถานการณ์ ค่า PM 2.5,  ค่า PM 10, และค่า AQI อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละจังหวัด เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพอากาศในช่วงนี้

รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวต่อว่า  ในห้วงที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคง 17 จังหวัดและชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3  ปฏิบัติภารกิจตลอดสัปดาห์ จำนวน 21 ครั้ง โดยลงพื้นที่พบปะประชาชน 7 ครั้ง ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์  4 ครั้ง และประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ เสียงตามสาย 3 ครั้ง สร้างฝายชะลอน้ำ 3 ครั้ง ปฏิบัติงานตามนโยบาย 4 ครั้ง ตลอดจนการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

ภาพ-ข่าว เหม (กาญจนา)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here