ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 ร่วมกับ อำเภอตาคลี ร่วมรับบริจาคโลหิต

2

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอำเภอตาคลี และกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี โรงพยาบาลตาคลี จัดหน่วยบริการฯมาให้บริการรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

โดยนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอตาคลี นายสกล คลังพลอย หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ และนางสมควร วรพันธุ์ตระกูล รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลีพร้อมคณะกรรมการ  ร่วมให้การต้อนรับ

 ผู้บริจาคโลหิต ทั้ง 4 ตำบล มีตำบลช่องแค  ตำบลจันเสน  ตำบลห้วยหอม  ตำบลลาดทิพยรส โดยมี กำนัน สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่ประสงค์มาร่วมบริจาคโลหิต พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องแคพิทยาคม รวมผู้มาลงทะเบียน 124 คน การบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้ การบริจาคโลหิตเสมือนเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเพื่อให้ผู้ป่วยสมารถดำรงชีวิตต่อไปได้

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here