ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ รังสิต ปิดบริการชั่วคราว (บางส่วน) ป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19

6

ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ รังสิต ปทุมธานี ปิดบริการชั่วคราว ตั่งแต่วันที่ 22 มี.ค.-12 เม.ย. 63 ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 (ส่วนร้านทีเปิดให้บริการตามปกติ มีดังนี้

ซุปเปอร์มาร์เก็ต( TOP) ร้านขายยา ร้านอาหารที่จำหน่ายเพื่อนำกลับบ้าน สินค้าเพื่อความจำเป็นในการดำรงชีพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here