พ่อเมือง อำนาจเจริญนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีภาคประชาสังคม ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

3

นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสรงน้ำขอพรพระสงฆ์ 9 รูป โดยมีพระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานสงฆ์  เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี  2565  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  จากนั้นได้มีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

 การทำบุญ พิธีสรงน้ำพระ สรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต  โดยบูรณาการ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันจากความรักความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอำนาจเจริญ 

ในการนี้ วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมสืบทอดบุญประเพณีสงกรานต์ และร่วมจัดซุ้มจัดสาธิตผลิตภัณฑ์อาหารถิ่นเนื้อร้อยปี ของดีอำนาจห้ามพลาด ต้องได้มาทาน ภายใต้ได้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here