พ่อเมืองแพร่ เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานขน ส้มเขียวหวาน สู่ผู้บริโภค ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

6

ที่สะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านหาดรั่ว ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานขนส่งส้มเขียวหวานสายแร่อำเภอวังชิ้น ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างช่องทางการตลาดส้มเขียวหวาน ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนส้มในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตส้มเขียวหวาน          

สำหรับส้มเขียวหวาน อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น นั้นเป็นส้มที่มีชื่อเสียง เป็นส้มผลใหญ่ ผลกลมแป้น ผิวเนียน สีผิวเขียวอมเหลือง เส้นใยไม่ติดเนื้อ เรียกกันว่า ส้มเปลือกล่อน เนื้อสีเหลืองส้ม ฉ่ำน้ำ น้ำในผลสม่ำเสมอ เนื้ออวบเต่งตึง รสชาติ หวานกลมกล่อม และหวานอมเปรี้ยวในบางฤดู  พื้นที่ปลูกส้มเขียวหวาน ปี 2564 อำเภอวังชิ้น มีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวาน 22,471.75 ไร่ และอำเภอลองมีพื้นที่ปลูก ส้มเขียวหวานมากกว่า 3,104 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 16,268 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 928 กิโลกรัมต่อไร่  มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดปีละ 3 รุ่น รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม-มกราคม จะมีปริมาณมากที่สุด ส้มมีรสหวาน รุ่นที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ปริมาณอยู่ในระดับปานกลาง ส้มมีรสหวานนำเปรี้ยว รุ่นที่ 3 เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม มีปริมาณน้อย และส้มมีรสเปรี้ยวนำ          

สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ ได้ให้ความสำคัญของผลผลิตส้มเขียวหวานของเกษตรกร จึงได้หาช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนซื้อผลไม้ผ่านระบบออนไลน์ หลีกเลี่ยงการออกไปหาซื้อผลไม้นอกบ้าน ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาแพร่ ในการจัดหามาตรการ ในการช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้จากการค้าขาย ด้วยการเป็นส่วนช่วยกระจายสินค้าสู่ ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอย่างยั่งยืน เป็นช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มผู้บริโภคได้เข้าถึงง่าย สามารถส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับผลผลิตคุณภาพดีจากแหล่งผลิต ปัจจุบันจังหวัดแพร่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตด้วยระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้เห็นภาพของการรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน เพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการด้านต่างๆ         

ทั้งนี้มีจุดรับซื้อที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหาด รั่ว ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อสะดวกในการรับส่งผลผลิตของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ สามารถควบคุมมาตรฐานของผลผลิตได้ ในเรื่องชาวแพร่ “ต่างชื่นชม” นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่มีความห่วงใยเกษตรกรสวนส้ม และมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานขนส่งส้มเขียวหวานสายแร่อำเภอวังชิ้น ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างช่องทางการตลาดส้มเขียวหวาน ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนส้มในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตส้มเขียวหวานให้รวดเร็วและยั่งยืน ที่สำคัญพี่น้องเกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากได้มากยิ่งๆขึ้นไปด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here