พ่อเมืองแพร่ เชิญสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

2

ณ บ้านเลขที่ 210 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระราชปถัมภ์ทรงมีพระราชหฤทัย ห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก

ทรงมีพระราโชบาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ อัคคีภัย ให้มีขวัญ และกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยไปได้ด้วยดี ซึ่งการที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดได้มามอบสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯ ในวันนี้ ทำให้เกิดความปลาบปลื้มปีติยินดีแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดแพร่ขอบพระคุณ และสำนึกในพระกรุณาและความห่วงใยที่มีต่อผู้ประสบอัคคีภัยเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here