พ่อเมืองแพร่ สั่งเข้ม บูรณาการกำลังฯ ตรวจร้านอาหาร กำชับและแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ป้องกันโควิด-19

4

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่สั่งการให้ นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอเมืองแพร่ ,รองผอ.รมน.จ.แพร่(ท.) ,ผกก.สภ.เมืองแพร่,  สสอ.อ.เมืองแพร่ พร้อมด้วย กลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ฝ่ายปกครอง อ.เมืองและ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, จนท.สรรพสามิต,จนท.เทศกิจ ทม.เมืองแพร่, จนท.อบต.นาจักร ออกตรวจร้านอาหารและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำชับและแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here