พ่อเมืองแพร่ กั้นทำนบกระสอบทราย ในลำน้ำยม ที่ต้นทาง อ.สอง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แล้ว

2

ที่บริเวณลำน้ำยม บ้านลูนิเกต หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และร่วมกับเฉลยการและประชาชนในพื้นที่สร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยม เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง โดยจุดกักลำน้ำดังกล่าวมีประชากรที่ได้รับประโยชน์จำนวน 3,001 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 7,850 คน

โดยในปีนี้จังหวัดแพร่มีเป้าหมายสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยมจำนวน 44 จุด ลำน้ำสาขา 88 จุด ทั้งนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 เป็นการชะลอน้ำไม่ให้แห้งหมดไปและสามารถยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเพียงพอต่อการสูบเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้โดยในปีนี้จังหวัดแพร่มีเป้าหมายสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยมจำนวน 44 จุด ลำน้ำสาขา 88 จุด ทั้งนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 เป็นการชะลอน้ำไม่ให้แห้งหมดไปและสามารถยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเพียงพอต่อการสูบเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ จุดนี้ถือว่าเป็นจุดต้นน้ำของจังหวัดแพร่และจะมีสร้างทำนบ ชะลอน้ำในพื้นที่ต่างๆ ในลำน้ำยมอีกต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here