พ่อเมืองแปดริ้ว นำข้าราชการและประชาชน กว่า 2,000 คน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2565

9

ที่บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางจันทร์รัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกลยุทธ์ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 2,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร โดยมีพระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ทำสิ่งดีเป็นมงคลให้แก่ชีวิตเพื่อเป็นการต้อนรับสิ่งดีๆ ในวันขึ้นปีใหม่ปี 2565

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวอวยพรข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดยขอบุญบารมีหลวงพ่อพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะพบกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน และการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ด้วยศีล สมาธิ สติ และปัญญาเพื่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น มีฐานะมั่นคง และขอให้มีความรักสามัคคี มีความเอื้ออาทร และแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติที่จะร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน และร่วมเป็นกำลังในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here