พ่อเมืองแปดริ้วเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

5

  นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19   ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา และได้สอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ โดยทุกคนมีความพึงพอใจที่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

  สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  สามารถเข้ารับบริการได้ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 -20.30 น. ไม่เว้น เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุ 12-17 ปี สามารถไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 และเข็ม 2  สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถรับวัคซีน Pfizer ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ไม่ต้องลาหยุดงาน ทำให้ประชาชนไม่สูญเสียรายได้จากการทำงานประจำ สำหรับเด็กนักเรียน  ไม่ต้องลาหยุดเรียน ทำให้ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน   ทั้งนี้ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกคน  โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจาก ประชาชนที่จะมารับวัคซีน  เตรียมหลักฐานให้พร้อมดังนี้ คนไทย ให้เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับ คนต่างด้าว ให้เตรียมเอกสารใบ Work Permit และ Passport   เพื่อมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here