พ่อเมืองมุกดาหาร อวยพรปีใหม่ 2565

33

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้อวยพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565 ที่จะมาถึงนี้ ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารมีความสุข มีศรีสุข ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ามปี เพื่อที่ท่านจะมีทั้งกำลังกายกำลังใจที่จะทำงาน และพัฒนาจังหวัดมุกดาหารสู่การพัฒนาให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สุขแรก คือ ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ สุขที่สอง คือสุขใจ อยากให้มีธรรมะอยู่ในจิตใจ เพื่อที่จิตใจของท่านนั้น จะมีความสุขเบิกบาน ที่จะข้ามปีจากปี 2564 สู่ปี 2565 อย่างมีความสุข ขอให้ธรรมะอยู่ในจิตใจชาวจังหวัดมุกดาหารทุกๆท่าน  สุขที่สามคือ สุขกับงาน ขอให้ท่านมีความสุขกับงานที่อยู่ตรงหน้าท่าน ทำงานให้มีความสุข สุขที่ท่านอยากจะทำ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขกับการทำงาน งานนั้นจะตอบสนองให้เรามีความสุข ครอบครัวมีความสุขตลอดชีวิต

สุดท้ายขอให้ครอบครัวท่านมีความสุข เพราะว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามครอบครัวต้องเป็นสิ่งสำคัญและมีความสุขก่อน ถ้าครอบครัวไม่มีความสุขแล้ว งานนั้นจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ และสุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดมุกดาหารสวดมนต์ข้ามปีไปด้วยกัน ในทุกวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เริ่มตั้งแต่ตอนหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป จนกระทั่งข้ามปีถึงปี 2565 ไปพร้อมๆกัน ขอเชิญชวนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปีในวันขึ้นปีใหม่ 2565 นี้ ขอขอบคุณมากครับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here