พ่อเมืองพังงาลงพื้นที่ตรวจสั่งปิดชุมชนบ้านหินลาด อำเภอคุระบุรีติดตามประชุมหารือมาตรการป้องกัน และควบคุม โควิด19

3

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมหารือมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี พร้อมด้วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ในอำเภอคุระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมกันวางแนวทางในการจัดการ Localquarantine และโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จากชุมชนแพปลา บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี พร้อมทั้ง เตรียมการตั้งด่านตรวจผู้ที่เดินทางเข้าและออก ในพื้นที่ที่มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา

ทั้งนี้ภายหลังพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่โดยพบเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.64 จำนวน 4 ราย เป็นหญิง 3 ราย และชาย 1 ราย และวันนี้ (11 มิ.ย.64) พบผู้ป่วยอีก 3 ราย เป็นชายไทย 1 ราย และชายชาวพม่า 2 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กำชับไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ ให้มีมาตรการควบคุมเรือและคนประจำเรือทุกประเภท ทุกท่าเทียบเรือ จัดตั้งด่านควบคุมคนเข้า-ออก ท่าเทียบเรือทุกแห่ง และดำเนินการตามมาตรการ คำสั่งจังหวัดฯ  เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here