พ่อเมืองปทุมธานี ชื่นชมตลาดไท หลัง สแกนแรงงาน500คนปลอดโควิด-19

9

 ที่ตลาดไท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พร้อมทีมของจังหวัดได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ค้าและผู้ซื้อถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมั่นใจในพื้นที่และสินค้าจากตลาดไท หลังผลตรวจสารคัดหลั่งเก็บตัวอย่างเชื้อ หรือ “สวอพ” ให้กับแรงงานต่างชาติภายในตลาดไทจำนวน 500 คน ไม่พบติดเชื้อโรคโควิด-19

แม้ว่าผลการตรวจจะไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ตลาดไทและจังหวัดปทุมธานียังเดินหน้าเข้มงวดกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอความร่วมมือจากท่านผู้ค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเราในการดำเนินการตามมาตรการอย่างเต็มรูปแบบตามที่ได้กล่าวข้างต้น รายละเอียดดังนี้ 1.ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ค้าและแรงงานต่างชาติ ห้ามนำสินค้าประเภทอาหารทะเลสดและตากแห้ง รวมทั้งปลาน้ำจืด เฉพาะจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงคราม และสมุทรปราการ เข้ามาจำหน่ายโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนยกเลิกสัญญาเช่าแผงค้าทันที, ห้ามรับคนงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น หรือเคลื่อนย้ายเข้ามาใหม่ ฝ่าฝืนยกเลิกสัญญาเช่าแผงค้าทันที , ห้ามผู้ค้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันสถานการณ์การระบาดดังกล่าว ฝ่าฝืนยกเลิกสัญญาเช่าแผงค้าทันที , ผู้ค้าและแรงงานแผงค้าต้องใส่หน้ากากอนามัย และใส่อย่างถูกวิธีขณะอยู่ในบริเวณตลาดไท ฝ่าฝืนพักการค้า 14 วันทันที , ผู้ค้าและแรงงานแผงค้าต้องใส่ถุงมือยางหรือทำกิจกรรมที่ต้องสัมผัสอาหารโดยตรง ฝ่าฝืนพักการค้า 14 วันทันที 2. ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงสู่ผู้ซื้อปลายทาง ตลาดไทเพิ่มการเฝ้าระวังและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าของผู้ประกอบการรถพุ่มพวง รับบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อฟรีจากตลาดไทด้วยน้ำยาฟูดส์เกรด 3.ยกระดับมาตรการนำสินค้าประเภทสัตว์น้ำเข้ามาที่ตลาดไทในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 โดยตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าภายใน 4.ยกระดับมาตรการการตั้งจุดคัดกรองทุกรูปแบบก่อนเข้าพื้นที่ตลาดไท มีจุดคัดกรองหลัก 10 จุด โดยรถทุกประเภทจะต้องผ่านที่จุดคัดกรองทั้งหมด และเช็คการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และทำการตรวจใบนำส่งสินค้ารวม 4 จุด ถ้าอุณภูมิสูงกว่า 37.5 องศา นั่งรอเพื่อทำการตรวจซ้ำหากยังคงสูงกว่า 37.5 องศาไม่ให้เข้าพื้นที่ มีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า 7 จุด (ตรวจแบบรายวัน) แรงงานต้องพกและแสดงเอกสารยืนยันตัวตนหรือนายจ้างมายืนยัน และแรงงานต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ ร้านค้าที่ทำงาน เป็นแรงงานประเภทใดในตลาดไท เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบแสกนใบหน้า ใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 31 จุด ณ ทางเข้า-ออกตลาดต่างๆ หากตรวจซ้ำสองครั้งยังคงสูงกว่า 37.5 องศา ตลาดไม่ให้เข้าพื้นที่ รวมทั้งการสุ่มตรวจแบบเดินเท้าในพื้นที่ตลาดทั้งหมดอีกด้วย

 ด้าน นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการตลาดไท กล่าวว่า ตลาดไทได้เข้มงวดยกระดับป้องกันเชื้อโรคระบาดโควิด-19 ในทุกมิติทั้งด้านผู้ค้า แรงงานต่างชาติ ผู้ประกอบการรถพุ่มพวง การนำสินค้าประเภทต่างๆ เข้ามาในตลาดไท และการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ตลาด ส่งผลให้ผู้ค้าตลาดไทและแรงงานต่างชาติในตลาดไทร่วม 500 คน หลังจากตรวจสวอพ เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ทุกท่านเป็นลบ ไม่พบผู้ติดเชื้อ ตลาดไทขอขอบพระคุณในความเสียสละและความร่วมมือจากผู้ค้าทุกท่านและแรงงานต่างชาติที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เมื่อโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครสร้างเสร็จทางตลาดไทจะได้สร้างอาหารเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here