พ่อเมืองฉะเชิงเทราลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบรถวีลแชร์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว

2

นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบรถวีลแชร์  จำนวน 5 คัน  ซึ่งได้รับการบริจาค จากนายสมหมาย นางประทุม ปิยะพิสุทธิ์ ข้าราชการเกษียณ  พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จำนวน 5 ถุง จากเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ครอบครัว  

ในพื้นที่ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  ประกอบด้วย 1.นางสาวลำไย มาลัยรัก อายุ61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่6  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 2. นางวิลัย โพธิเทพ อายุ84 ปี  อยู่บ้านเลขที่37 หมู่7  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  3.นางบุญเรือน ชูคำ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่58 หมู่ 8 เป็นผู้สูงอายุเดินไม่ไหว  4.นางแมะแสง มินา อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่2/1หมู่1 ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ เดินไม่ได้และ5.นายอำพล นิ่มสมบัติ อายุ72 ปี ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ เดินไม่ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯและคณะ ร่วมมอบอุปกรณ์ปป้องกัน โควิด-19”  กล่องแห่งความหวัง” ซึ่งภายในกล่อง  มีสิ่งของที่จำเป็น ประกอบด้วย ชุดตรวจ Antigen test kit  เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยาขั้นพื้นฐาน ฟ้าทะลายโจร  พาราเซตามอล  หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  โดยมอบให้จุดละ 20 ชุด รวมจำนวน 100 กล่อง พร้อมข้าวสารจุดละ 20 ถุง  รวมจำนวน 100 ถุง  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงน้ำรักษ์ เพื่อส่งต่อความห่วงใยบรรเทาความเดือดร้อนไปยังพี่น้องประชาชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19   โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ /กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้   ร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here