พ่อเมืองคนใหม่” สานต่องานเดิม (สระแก้ว)

4

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว  เป็นประธานในการมอบ นโยบายการปฏิบัติราชการ ในโอกาส เข้าดำรงตำแหน่ง ผวจ.สระแก้ว คนใหม่ โดยมีนายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ รอง ผวจ.สระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 9  อำเภอ ตำรวจทหาร ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบนโยบาย

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว  กล่าวว่า ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ตนพร้อมสานต่องานเดิมที่ได้มีการวางแนวทางเอาไว้ตาม วิสัยทัศน์ของจังหวัด พร้อมก่องานใหม่ด้วยการวางแนวทางการควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดน “ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเคียงคู่ จิตอาสา” โดยขอให้การทำงานเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกัน เพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จ ลุล่วงลงได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ยึดถือคือหลักธรรมาภิบาลเช่น ความซื่อตรง ความโปร่งใส เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน “

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here