พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาเฮ จนท.ฝ่ายไทยอนุโลมผ่อนผันให้เข้ามาดูสินค้าในตลาดโรงเกลือ (สระแก้ว)

2

 ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว,เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อย1201,เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคระหว่างประเทศประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ช่วยกันตรวจสอบเอกสาร ต.8 พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิตามร่างกายของพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชา ที่เดินทางจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา เข้ามาในฝั่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบสินค้าในตลาดเบญจวรรณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโรงเกลือ

พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาเฮ จนท.ฝ่ายไทยอนุโลมผ่อนผันให้เข้ามาดูสินค้าในตลาดโรงเกลือ (สระแก้ว) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

หลังจากที่นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและของกัมพูชา เพื่อวางมาตรการที่จะผ่อนผันให้พ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาตรวจสอบสินค้าในตลาดโรงเกลือได้ในวันที่ 15 ก.ค.63 นี้ แต่พ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่จะเดินทางเข้ามาในตลาดโรงเกลือได้ จะต้องอยู่ในกฎระเบียบและการดูแลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างเข้มงวด      

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าว จังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here