พุทธสมาคม จ.ปทุมธานีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ ถวายแด่วัดในจังหวัดปทุมธานี8วัด

2

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี โดยการนำของนางนิภาวรรณ กอพัฒนชีรวุฒิ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี ได้อัญเชิญเทียนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมถวายแด่คณะสงฆ์วัดเขียนเขต พระอารามหลวง โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจากนายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ พร้อมด้วยคณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

 ภายในพิธีฯ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล และประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ในช่วงท้าย ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นอันเสร็จพิธีฯ

สำหรับพิธีถวายเทียนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระนี้ ดำเนินงานตามโครงการเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2565 สนองพระราชปณิธาน โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี ได้น้อมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ ถวายแด่คณะสงฆ์รวมจำนวน 8 วัด ได้แก่ 1.วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี 2.วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อำเภอลำลูกกา 3.วัดสว่างภพ อำเภอคลองหลวง 4.วัดบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว 5.วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด 6.วัดป่าปทุมรัฐ อำลาดหลุมแก้ว 7.วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี และ 8.วัดหนองปรง อำเภอเมืองปทุมธานี

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here