พุทธศาสนิกชนทำบุญใส่บาตรประเพณีตักบาตรเทโววัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี

4

ที่วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว จำนวน5 หมื่นกว่าคน มาร่วมประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 500 รูปเดินลงบันได 449 ขั้นทอดยาวเป็นแถวจากมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธบาตรจำลองบนยอดเขาสะแกกรัง โดยสมมุติมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังเป็น “สิริมหามายากูฎคาร” ที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดพระพุทธมารดา แล้วเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ลงบันได 449 ขั้น    ซึ่งในพุทธตำนานถือเป็นบันไดแก้วสู่สังกัสนคร เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ลงมารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวต้ม ลูกโยน จากพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ณ ลานวัดหน้าวิหารหลวงพ่อพุทธมงคล วัดสังกัสรัตนคีรีประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญใส่บาตรในครั้งนี้กันอย่างแน่น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันออกพรรษาและเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่วนข้าวสารอาหารแห้งที่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวนำมาตักบาตรนั้นทางพระสงค์จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีที่อยู่ในถิ่นกันดารต่อไป

ภาพ-ข่าว นันทศักดิ์ วัฒนพานิช จ.อุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here