พื้นที่ติดเชื้อรายแรกตอนนี้ปลอดเชื้อท ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกนะ

8

พื้นที่ติดเชื้อรายแรกของคนพิษณุโลก ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไปแล้ว ด้วยความเข้มแข็งของ อปท.ทต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here