พี่ชิบ และคณะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยามาร่วมพิธีมอบโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

2

ธนาคารโค-กระบือฯ เป็นโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2522 ในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายเอกเขนกเคยไปทำสารคดีและจัดทริปคาราวานฯ พานักท่องเที่ยวไปเยือนเส้นทางตามรอยพ่อมาแล้วเหมือนกันครับ

วันนี้ได้มาเห็นบรรยากาศจริง เห็นสีหน้าแววตาของชาวบ้าน ก็สัมผัสได้ถึงความสุขที่ได้รับโค-กระบือไปเลี้ยง นำไปใช้งานเกษตรกรรม และสร้างรายได้ทั้งจากขายมูล และหากเลี้ยงดูแลจนเข้าเกณฑ์ก็สามารถขายได้ในอนาคตครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here